Kavezi za pse kao sredstvo za sprećavanje neželjenog ponašanja kod pasa

Kavezi za pse za stan sprečavanje neželjenog ponašanja

Problemi u ponašanju, poput uništavanja stvari, najčešće su posledica dosade kod psa koja se najčešće ispoljava u slučaju odsustva nadzora. Ukoliko se ovo ponašanje dopusti, vrlo brzo postaja navika koja se posle teško menja. Psi po prirodi žele da ugode svojim vlasnicima, kako bi zauzvrat dobili nagradu i pažnju. Kada bi pas znao šta se tačno od njega traži, on bi to i učinio.

Zatvaranje psa u kavez za pse, kada ste odsutni, sprečava psa na napravi štetu, a samim time štiti ga i od mogućih povreda. Psi većinu vremena, oko 90%, provedu u spavanju kada su sami. Ostavljanje psa u kavezu, ukoliko se prethodno na njega navikao, neće uopšte biti stresno za Vašeg ljubimca. Preporučuje se da pas ne bude zatvoren u kavezu više od 4-5 sati.